Hoppa till huvudinnehåll

Småbarnspedagogik


Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande.

Småbarnspedagogik kan ordnas vid daghem, i familjedagvård eller som öppen småbarnspedagogisk verksamhet såsom till exempel klubb- och lekparksverksamhet. Alla barn under skolåldern har rätt till småbarnspedagogik. Vårdnadshavarna besluter om barnet ska delta i verksamheten.

Den här sidan kompletteras och uppdateras under våren 2019. En del länkar leder till finskspråkigt material, men ersätts med svenskspråkigt material efter hand.

 

Småbarnspedagogik

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad är småbarnspedagogik?

Småbarnspedagogiken utgör grunden för vårt utbildningssystem. De första levnadsåren har konstaterats ha stor betydelse för barnets lärande och hela livet.

Stöd för arbetet inom småbarnspedagogiken

alt-text (optional, uses title if not set)

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod inom småbarnspedagogiken som stöder planering, verkställande, utvärdering och utveckling av småbarnspedagogik.

alt-text (optional, uses title if not set)

Delaktighet i småbarnspedagogiken

Länken leder till en finskspråkig sida. Materialet uppdateras under våren 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Språkens rika värld

Länken leder till en finskspråkig sida. Materialet uppdateras under våren 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Sekretess och dataskydd inom småbarnspedagogiken

Den nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 1.9.2018. Vad förändrades angående sekretess och dataskydd inom småbarnspedagogiken?

alt-text (optional, uses title if not set)

Barnets plan för småbarnspedagogik -modellblankett och anvisningar

För varje barn på ett daghem eller i familjedagvård ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras upp i samarbete med barnet och vårdnadshavaren. Stödmaterialet innehåller en modellblankett, anvisningar och en bild/video om användningen av dessa i processen med barnets plan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Välbefinnandet hos de yngsta barnen i skiftomsorgen

Utbildningsstyrelsen har publicerat en videoserie där doktorand Eija Salonen öppnar upp utmaningar och goda sidor med skiftomsorgen. Dessutom berättar hon hur man kan främja välbefinnandet hos de yngsta barnen i skiftomsorgen.

Läs mer

eGrunder

eperusteet.opintopolku.fi

I tjänsten eGrunder hittar du grunderna för planen för småbarnspedagogik i sin helhet. Du kan också bekanta dig med de lokala planerna för småbarnspedagogik.

Lag om småbarnspedagogik

www.finlex.fi

I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs det om barns rätt till småbarnspedagogik, anordnande och tillhandahållande av småbarnspedagogik och en informationsresurs inom småbarnspedagogiken.

Styrdokument för småbarnspedagogiken

De ikraftvarande grunderna för planen för småbarnspedagogik finns även i pdf-format. Du kan också bekanta dig med de tidigare grunderna.