Hyppää pääsisältöön

Varhaiskasvatus


Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta.  Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatus

alt-text (optional, uses title if not set)

Mitä on varhaiskasvatus?

Varhaiskasvatus on kasvatus- ja koulutusjärjestelmäämme perusta. Varhaisten vuosien merkitys lapsen koko oppimisen ja elämänpolun kannalta on suuri.

Työn tueksi varhaiskasvatuksessa

alt-text (optional, uses title if not set)

Pedagoginen dokumentointi

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen keskeinen työmenetelmä, joka tukee varhaiskasvatuksen suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Osallisuus varhaiskasvatuksessa

Mitä osallisuus oikeastaan tarkoittaa varhaiskasvatuksen pedagogiikassa? Millaisin pedagogisin ratkaisuin ja valinnoin lapsen osallisuutta voidaan lisätä? Tutustu viiden videon sarjaan aiheesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kielten rikas maailma

Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline, joka tukee ajattelun ja kommunikoinnin kehittymistä. Kielten rikas maailma -materiaalista saat ideoita varhaiskasvatuksen pedagogiseen toimintaan, mutta myös siihen miten kielen kehittymistä voi tukea kotona.

alt-text (optional, uses title if not set)

Salassapito ja tietosuoja varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuslaki uudistui 1.9.2018. Videolla asiantuntijat vastaavat varhaiskasvatuksen kysymyksiin tietosuojasta ja salassapidosta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma -mallilomake ja ohjeistus

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Tukimateriaali sisältää mallilomakkeen, ohjeistuksen, kuvan ja videon näiden käytöstä lapsen vasu -prosessissa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Liikennekasvatus

Liikennekasvatuksen voi aloittaa milloin vain. Pienten lasten kanssa on luontevaa myös keskustella liikenteestä arkipäivän tilanteissa ja ulkona liikuttaessa.

Lisää aiheesta

ePerusteet

eperusteet.opintopolku.fi

ePerusteet-palvelusta löydät varhaiskasvatussuunnitelman perusteet kokonaisuudessaan. Voit myös tutustua paikallisiin vasuihin.

Varhaiskasvatuslaki

www.finlex.fi

Varhaiskasvatuslaissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä varhaiskasvatuksen tietovarannosta.

Perusteasiakirjat varhaiskasvatuksessa

Voimassa olevat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet löydät myös pdf-dokumentteina. Voit tarkastella myös aikaisempia perusteita.