Hyppää pääsisältöön

Liikunta perusopetuksessa


Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat liikuntatuntien positiiviset kokemukset sekä liikunnallisen elämäntavan tukeminen.

Liikunnassa oppilaat oppivat liikkumaan ja kasvavat nimenomaan liikunnan avulla.  Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Liikunnan opetuksen tueksi

Tällä sivulla on kootusti tukimateriaaleja ja erilaisia tahoja liikunnan opetuksen tueksi niin lukioon kuin perusopetukseenkin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Soveltava liikunta

Sivulta löydät tietoa soveltavasta liikunnasta ja sen hyödyntämisestä opetuksessa. Sivulla on avattu soveltavan liikunnan määritelmää ja esitelty erilaisia hyödynnettäviä aineistoja verkossa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Teknologia liikunnan opetuksessa

Teknologiaa pidetään yhtenä lapsia ja nuoria eniten passivoivana asiana, jonka takia perinteinen arkiliikunta jää vähäiseksi. Teknologialla voi olla kuitenkin myös käänteinen vaikutus. Tällä sivulla esitellään teknologian mahdollisuudet osana liikunnan opetusta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Teknologian tukimateriaalit liikunnan opetukseen

Tällä sivulla esiteltävät tukimateriaalit on valmistettu liikuntaa opettavien opettajien työn tueksi perusopetukseen ja lukioon. Tuotokset ovat syntyneet Opetushallituksen rahoittamassa Teknologia liikunnanopetuksessa -oppimisympäristöhankeessa.

Lisää aiheesta

alt-text (optional, uses title if not set)

Move!

beta.oph.fi

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Liikkuva koulu

Liikkuva koulu on yksi hallituksen kärkihankkeista, jonka tavoitteena on lisätä koulupäivien aktiivisuutta ja viihtyisyyttä. Jokainen suomalainen koulu voi lähteä mukaan hankkeeseen ja toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Tutustu ja lähde mukaan!