Hyppää pääsisältöön

Kuvataide perusopetuksessa


Kuvataiteessa oppilaita ohjataan tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Taideoppimisessa havaintoja, ajattelua, tunteita, tuottamista, tulkintaa ja arvottamista ei nähdä irrallaan toisistaan. Oppilaan oma kuvailmaisu luo perustan oppimiselle ja kulttuuriselle osaamiselle.

Kuvataiteen tukimateriaalin tarkoituksena on tukea paikallisen opetussuunnitelman käyttöönottoa ja opetuksen suunnittelua. Tutustu avoimin mielin!

 

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Lähtökohtia kuvataiteeseen

Kuvataiteen perusopetuksen perusteissa lähdetään siitä, että oppilaita ohjataan tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Sivulla esitellään kuvataiteen oppiaineen tavoitteita, tuntijakoja sekä järjestämislähtökohtia.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kuvataiteen artikkeleita

Sivulle on koottu erilaisia kiinnostavia artikkeleita kuvataidekasvatukseen ja kuvataiteen oppiaineeseen liittyen.