Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiset vuodet ovat merkityksellisiä lapsen koko oppimisen ja elämänpolun kannalta.

Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus kuitenkin tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista.

Kuvituskuva, lapset maalaavat