Hyppää pääsisältöön

Kuvataide lukiossa


Kuvataiteessa opiskelija tutkii kulttuurisesti monimuotoista todellisuutta taiteen keinoin. Oppiaineen päämääränä on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään. Kokemukset, mielikuvitus, kokeilu ja tavoitteellinen työskentely luovat perustan moniaistiselle oppimiselle.

Kuvataideopetuksessa opiskelija havainnoi, tuottaa, tulkitsee ja arvottaa kuvia hyödyntämällä visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja. Opetus ohjaa tutkimaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä. Keskeiset sisällöt nousevat opiskelijoiden omista ja ympäristön kuvakulttuurista sekä taiteen maailmoista.  Kuvataideopetus syventää opiskelijan monilukutaitoa.