Hyppää pääsisältöön

Kuvataide lukiossa


Lukion kuvataide on visuaalista kulttuurikasvatusta, jossa tutkitaan todellisuutta taiteen keinoin. Kuvataiteen opiskelu on moniaistista oppimista, jonka pohjana ovat opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja tavoitteellinen työskentely.

Kuvataiteessa perehdytään visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisiin, yhteiskunnallisiin ja globaaleihin merkityksiin. Oppiaineen keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijoiden omat ja ympäristön kuvakulttuurit sekä taiteen maailmat. Näiden visuaalisen kulttuurin alueiden välille rakennetaan opinnoissa myös yhteyksiä. Opetus vahvistaa opiskelijan laaja-alaista yleissivistystä sekä paikallista ja globaalia toimijuutta. Opiskelijoita ohjataan tavoitteelliseen, teemalliseen ja prosessinomaiseen työskentelyyn. Kuvataide kannustaa aktiiviseen toimijuuteen, elinympäristöön vaikuttamiseen ja kestävän elämäntavan edistämiseen. Opinnot luovat valmiuksia jatko-opinnoille ja kehittävät elinikäistä suhdetta visuaaliseen kulttuuriin.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppiaineen tehtävä

Kuvataiteen opetuksessa tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Lue lisää kuvataiteen tehtävästä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kurssit ja tuntijako

Lukion kuvataiteessa on kaksi pakollista ja kaksi syventävää valtakunnallista kurssia, joiden lisäksi tarjolla voi olla paikallisesti järjestettäviä syventäviä ja soveltavia kursseja. Tutustu tarkemmin kuvataiteen kursseihin ja oppiaineen tuntijakoon.

alt-text (optional, uses title if not set)

Arviointi

Kuvataiteen arviointi lukiossa on kannustavaa, pitkäkestoista ja vuorovaikutteista, ja se tukee opiskelijan omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Lue lisää kuvataiteen arvioinnista erityisesti lukiossa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus

Kaipaatko ideoita, näkökulmia ja tietoa muotoilusta ja rakennetusta ympäristöstä? Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus -materiaali on suunniteltu erityisesti kuvataiteen ja käsityön tueksi. Tutustu aineistoon!