Kuvassa lukiodiplomitodistuksia

Lukiodiplomit ovat lukion yleissivistävän koulutustehtävän mukaista toimintaa. Lukiodiplomi tarjoaa lukion opiskelijalle mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan eri aineissa ja aineryhmissä. Lukiodiplomeita voi suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa. Ne täydentävät muiden lukio-opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista. Lukiodiplomien järjestäminen on lukioille vapaaehtoista, samoin niiden suorittaminen opiskelijoille.

Elokuun 2016 alusta lukien lukiodiplomit ovat sisältyneet lukion opetussuunnitelman perusteisiin valtioneuvoston asetuksen (942/2014) mukaisesti. Lukion soveltaviin kursseihin voivat kuulua eri oppiaineissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit. Opetushallitus on laatinut näihin kursseihin valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet, joiden mukaan lukiodiplomikurssit kuvataan lukion opetussuunnitelmassa. Opetushallitus antaa näiden lukiodiplomien suorittamisen ohjeet, arviointikriteerit ja todistuksen sisällön.