Opetushallitus laatii uudet lukion opetussuunnitelman perusteet vuonna 2018 hyväksyttyjen lukiolain ja valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Opetushallitus on valmistellut luonnoksen perusteita yhteistyössä lukiokoulutuksen arjen asiantuntijoiden, tutkimuksen edustajien ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Keräämme kommentteja perusteiden luonnoksesta verkossa 15.3.–11.4.2019. Lähetämme luonnoksen samanaikaisesti myös lausuntokierrokselle. 

Pyydämme kommentteja seuraavien perusteiden luonnoksista:

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019
Grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning 2019
Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2019

Voit kommentoida perusteiden luonnoksia 15.3.2019 alkaen verkkosivuillamme.