Hyppää pääsisältöön

Kehittämisrahoitus


Opetushallitus jakaa kehittämisrahoituksina valtionavustuksia ja kansainvälistymisrahoitusta.

Valtionavustuksilla tuetaan kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joilla pyritään pysyviin muutoksiin ja parannuksiin. 

Opetushallitus tukee myös suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme toimialallamme Euroopan unionin ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Kansainvälistymisen rahoituksesta valtaosa tulee ulkopuolisilta rahoittajilta (esim. EU, Pohjoismaiden ministerineuvosto).

Avoimet haut

Valtionavustus

Valtionavustus vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen 2019

Valtionavustus

Ammatillisen koulutuksen uudet oppimisympäristöt ja -ratkaisut

Uutisia rahoitusmahdollisuuksista

Rahoitushaku-uutinen

Vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden opetusta tuetaan valtionavustuksella
Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus

Rahoitushaku-uutinen

Ammatillisen koulutuksen vankilaopetusta tuetaan valtionavustuksella
Ammatillinen koulutus

Rahoitushaku-uutinen

Luova Eurooppa: kirjallisuuden käännöshankkeet 2019
Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen