Hyppää pääsisältöön

Kehittäminen ja kansainvälisyys


Opetushallitus tuottaa tietoa, tarjoaa tukea ja jakaa valtionavustuksia ja EU-rahoitusta kehittämistoimintaan. Lisää sisältöä on tulossa kevään 2019 aikana.

Tietoa, tukea ja kehittämisrahoitusta

Opetushallitus tukee koulutuksen kehittämistä ja suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. 

Opetushallituksen valtionavustustoiminta tukee koulutuksen kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita. Edistämme suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koordinoimalla kansainvälisiä harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia. Vastaamme toimialallamme Euroopan unionin ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa.

Opetushallitus on mukana kansainvälisissä koulutus- ja nuorisotiedonvaihtoverkostoissa, joissa tuotetaan tietoa mm. eri maiden koulutuksesta. 

alt-text (optional, uses title if not set)

Valtionavustukset

Beta.oph.fi:n valtionavustuspalvelua kehitetään kevään 2019 aikana.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kansainvälistymisrahoitus

Kehittämisrahoitusta liikkuvuus- ja yhteistyöhankkeisiin

alt-text (optional, uses title if not set)

Kansalliset verkostot ja hankkeet

Opetushallituksen kehittämistyön lähtökohtana on kehittää maailman parasta oppimista oppijan näkökulmasta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kansainväliset verkostot ja foorumit

Kansainvälisiset verkostot tuottavat ja levittävät tietoa.