Ammatillisen koulutuksen uusissa liikuvuushankkeissa työelämälähtöisyys vahvasti mukana

Erasmus+ ohjelman hakukierroksella 2019 myönnettiin ammatillisen koulutuksen kansainväliseen liikkuvuuteen tukea yhteensä 7,6 miljoonaa euroa. Kaikkiaan 49 ammatillisen koulutuksen organisaatiota ja neljä verkostoa saivat tukea opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuteen ja voivat näin lähettää ulkomaanjaksoille yhteensä reilut 4 100 henkilöä. Työelämäyhteistyö ja joustavat henkilökohtaiset oppimispolut korostuivat liikkuvuushankkeiden suunnitelmissa monin eri tavoin.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnos on valmis – kerro mielipiteesi verkossa

Toivomme kommentteja lukiolaisilta ja heidän vanhemmiltaan sekä lukiokoulutuksen asiantuntijoilta ja järjestäjiltä. Kommentointiin pääsee verkkosivuiltamme. Lähetämme luonnoksen samanaikaisesti myös...

Kuukauden tilasto: Ammattiin opiskelevien kansainvälisen liikkuvuuden lasku on taittumassa

Vuonna 2018 ammatillisesta koulutuksesta lähti ulkomaanjaksolle yhteensä 5 334 opiskelijaa, mikä on 4 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vähintään 2 viikkoa kestäviä jaksoja tehtiin nyt 4,8 % vähemmän ja alle 2 viikkoa kestäviä jaksoja 2,6 % vähemmän. Lasku oli kuitenkin selvästi maltillisempaa kuin edellisenä tilastointivuonna.

Perusopetuksen arvioinnin uudistaminen etenee

Opetushallitus valmistelee perusopetuksen päättöarvioinnin uusia kriteerejä ja arvioinnin linjausten täsmennyksiä yhteistyössä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Tarkempien kriteerien tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta. Arvioinnin tasa-arvoisuus on herättänyt huolta sekä opetusalan ammattilaisissa että perheissä. Kriteerityön ohella selkiytetään arvioinnin kansallisia linjauksia, sillä ne on koettu nykyisessä opetussuunnitelmassa liian tulkinnanvaraisiksi.

Uudet opetussuunnitelman perusteet valmiina alaluokilla alkavaa kieltenopetusta varten

Opetushallitus on saanut valmiiksi uudet opetussuunnitelman perusteet, jotka koskevat kaikille oppilaille yhteisen A1-kielen opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 1–2. Uudet perusteet tulevat voimaan 1.1.2020 ja liittyvät siihen, että ensi vuodesta alkaen kielten opiskelu aloitetaan viimeistään ensimmäisen luokan keväällä.

Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset panostavat entistä enemmän opiskelijoiden hyvinvointiin

Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on aiempaa paremmin käytettävissä psykologi- ja kuraattoripalveluja, mutta palvelut eivät vieläkään ole kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ohjeistusta päivitettiin

Uudistetussa Lapsen vasu -ohjeistuksessa huomioidaan varhaiskasvatuslain tuomat muutokset ja tuetaan lapsen vasun laadinnan prosessimaista luonnetta. Tutustu ohjeistukseen ja lataa mallilomakkeet käyttöösi.

Erasmus+ ammatillisen koulutuksen strategisten kumppanuushankkeiden haussa ennätysmäärä hakemuksia

Suurin osa (28 kpl) jätetyistä hakemuksista oli Innovaatioiden kehittämishankkeita (development of innovation). Hyvien käytäntöjen vaihtamiseen (exchange of good practices) keskittyviä hankkeita oli...

Erasmus+ ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankehaussa uusia hakijoita

Kaikkiaan hakukierrokseen osallistui 70 suomalaista ammatillisen koulutukseen toimijaa yhteensä 56 hankehakemuksen kautta. Liikkuvuushanketta voi hakea joko yhdelle organisaatiolle tai verkostolle,...

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen vaatii joukkoälyä

Ammatillisen koulutuksen kentällä tapahtuvat muutokset edellyttävät entistä parempaa suunnittelua ja nopeaa reagointia. Tätä varten Opetushallitus ideoi ammatillisen koulutuksen asiantuntijoista...
Näytetään 1-10/76