Kotoutumisen tukeminen

Kotoutumisen tukeminen -vaikutusohjelmassa edistetään hallinnonalojen välistä yhteistyötä maahanmuuttajien kotoutumiseen ja yhteiskuntaan integroitumiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.

eTwinning laatumerkit ja palkinnot

eTwinningissä sinun on mahdollista tulla palkituksi hyvin tehdystä työstä. Opettaja voi saada laatumerkin, suomalaisen palkinnon, eurooppalaisen laatumerkin tai eurooppalaisen palkinnon. Koko koulu voi saada eTwinning-koulu nimikkeen.
Koulutus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Kansainvälistymismahdollisuudet enemmän tukea tarvitseville nuorille

Aika ja paikka:
3.9.2019 09.30–15.30
Ilmoittautumisaika:
17.5.2019 – 28.8.2019 klo 23:59
Koulutuspäivän aikana opit, miten Euroopan nuoriso-ohjelmat huomioivat enemmän tukea tarvitsevat nuoret ja millaisia kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorille on tarjolla. Eurooppalaiset rahoitusohjelmat voivat tarjota valmennustyökaluja nuorille, jotka tarvitsevat tukea oman elämän järjestämisess, oppilaitokseen pääsyssä tai työnhaussa. Ne sopivat kaikenlaisille nuorille, vaikka heillä voi olla elämässään pärjäämistä vaikeuttavia tekijöitä.
Koulutus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Vapaaehtoishankkeet uusille toimijoille

Aika ja paikka:
29.8.2019 09.30–15.30
Ilmoittautumisaika:
17.5.2019 – 12.8.2019 klo 23:59
Koulutuspäivän tavoitteena on tutustuttaa osallistujat Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoishankkeisiin ja neuvoa niiden suunnittelussa. Päivän aikana saat hyvän ymmärryksen hankkeiden laatuvaatimuksista, hankekumppaneiden velvollisuuksista ja oikeuksista sekä toteutuksen käytännöistä.
Koulutus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Harjoittelu- ja työhankkeet uusille toimijoille

Aika ja paikka:
4.9.2019 09.30–13.30
Ilmoittautumisaika:
17.5.2019 – 28.8.2019 klo 23:59
Koulutuspäivän aikana saat kokonaisvaltaisen tietopaketin Euroopan solidaarisuusjoukkojen harjoittelu- ja työhankkeista. Koulutus on tarkoitettu organisaatiolle, jotka suunnittelevat hankkeiden toteuttamista tulevaisuudessa.

Filosofian opetus ja filosofia oppiaineena

Laadunhallinnan koordinaatiopiseen projekti 2017-2019

Laadunhallinnan koordinaatiopisteen (EQAVET NRP) 2017-2019 projektin tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa ja sen kehittämistä kansallisesti ja yhteistyössä muiden EQAVET-verkoston jäsenmaiden kanssa. Projektin erityisenä kansallisena tavoitteena oli tukea laadunhallinnan kehittämistä reformin tavoitteiden sekä laadunhallinnan täydennetyn eurooppalaisen viitekehyksen (EQAVET+) suuntaisesti.

Euroopan solidaarisuusjoukot: ohjeita hankkeen hallinnoijalle

Näiden ohjeiden avulla onnistut Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman hankkeiden hallinnoinnissa ja raportoinnissa.

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman hakijalle

Löydät tästä ohjeita Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman hankkeiden hakuun.

Lukiouudistus tähtää opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseen

Parhaillaan Opetushallituksessa laadittavissa uusissa lukion opetussuunnitelman perusteissa halutaan tukea hyvän arjen rakentamista lukiolaisille. Tämä näkyy muun muassa siinä, että hyvinvointia edistävien tekijöiden tunnistaminen ja vahvistaminen on nostettu yhdeksi lukio-opintojen keskeisistä tavoitteista.
Näytetään 1-10/1327