Jean Monnet -ohjelma

Vuonna 1989 käynnistynyt Jean Monnet on osa Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmaa. Jean Monnet tukee Euroopan unionia koskevaa opetusta ja tutkimusta, ja siihen voivat osallistua korkeakoulut ja korkeakoulutuksen parissa toimivat organisaatiot ja järjestöt pääsääntöisesti kaikkialta maailmasta.

Eurooppalaiset korkeakouluverkostot

Erasmus+ -ohjelman eurooppalaiset korkeakouluverkostot (European Universities) tekevät tiivistä ja kunnianhimoista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä, lisäävät opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta ja vahvistavat koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan yhteyksiä.

Tietoyhteenliittymät

Erasmus+ korkeakoulukselle -ohjelman Tietoyhteenliittymät (Knowledge alliances) ovat laajoja korkeakoulujen ja yritysten välisiä hankkeita, jotka kehittävät korkeakoulutusta ja tukevat uusien innovaatioiden syntymistä. Ne perustuvat korkeakoulujen ja työelämän aitoon, molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön, jonka tuloksena on esimerkiksi uusien opetusmenetelmien käyttöönotto, opiskelijoiden yrittäjyystaitojen vahvistuminen tai yrityksen henkilöstökoulutuksen kehittyminen.

Kapasiteetinvahvistamishankkeet

Erasmus+ -ohjelman korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishankkeissa tuetaan EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, saavutettavuutta ja kansainvälistymistä.

Strategiset kumppanuushankkeet

Erasmus+ -ohjelman strategiset kumppanuushankkeet (Strategic Partnerships) kehittävät korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua. Ne ovat tarve- ja tavoitelähtöisiä hankkeita, joissa voidaan kehittää innovatiivisia käytäntöjä, materiaaleja sekä työkaluja opetukseen ja oppimiseen. Hankkeissa voidaan myös parantaa korkeakoulutuksen työelämärelevanssia.

Erasmus Mundus yhteiset maisteriohjelmat

Erasmus Mundus yhteiset maisteriohjelmat (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) ovat korkeatasoisia useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia. Maisteriohjelmaan sisältyy opintoja vähintään kahdessa eri maassa. Opiskelijoille on tarjolla huomattavia apurahoja, ja valmistuttuaan opiskelija saa tutkinnon vähintään kahdesta eurooppalaisesta korkeakoulusta.

Korkeakoulutuksen liikkuvuuskonsortioiden akkreditointi

Erasmus+ -liikkuvuutta voivat yksittäisten korkeakoulujen lisäksi järjestää myös korkeakoulujen ja muiden toimijoiden muodostamat liikkuvuuskonsortiot eli yhteenliittymät. Akkreditoinnin saaneet konsortiot voivat hakea tukea korkeakoulujen eurooppalaiseen liikkuvuuteen ja globaaliin liikkuvuuteen samoin ehdoin kuin korkeakoulut.

Korkeakoulutuksen Erasmus-peruskirja

Voidakseen osallistua Erasmus+ -ohjelmaan (2014–2020) korkeakoulun on haettava Erasmus-peruskirjaa (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE), jonka myöntää Euroopan komissio.

Korkeakoulujen globaali liikkuvuus (KA107) - hakukierrosten tulokset

Korkeakoulujen globaali liikkuvuus (KA107) - hakukierrosten tulokset

Korkeakoulutuksen globaali liikkuvuus - hakuohjeet

Korkeakoulujen Erasmus+ -liikkuvuustoiminnosta voi hakea myös globaalin liikkuvuuden rahoitusta eli saapuvia ja lähteviä liikkuvuusjaksoja Suomen ja Euroopan ulkopuolisten kumppanimaiden välillä.
Näytetään 1-10/1911