Hyppää pääsisältöön

Ilmoittautuminen käynnissä

Seminaari

Erasmus+ -kontaktiseminaari yleissivistävälle, ammatilliselle, aikuis- ja korkeakoulutukselle: Enhancing Digital Competences in Education and Training

Aika ja paikka:
4.–7.9.2019
Tallinna, Viro
Ilmoittautumisaika:
14.5.2019 – 26.5.2019 klo 23:58
Erasmus+ -kontaktiseminaari eri koulutussektoreiden toimijoille Virossa syyskuussa 2019. Seminaarin teema on digitaalisuus koulutuksessa. Seminaarin tarkoituksena on löytää uusia hankekumppaneita ja suunnitella uusia Erasmus+ -hankkeita.
Koulutus

Erasmus+ nuorisoalalle: From Online Hate Speech to the Extremism: Perspectives & Solutions

Aika ja paikka:
26.–29.6.2019
Ilmoittautumisaika:
3.5.2019 – 31.5.2019 klo 23:59
Nuorten ääriajattelu ja radikalisoituminen on hyvä tunnistaa ja nuorisotyöntekijällä täytyy olla taitoja, joilla ohjata nuori pois vahingollisista ajatuksista ja toiminnasta.
Seminaari

Erasmus+ ammatillinen koulutus: kontaktiseminaari Project Incubator - The Future of VET 11.-13.11. 2019

Aika ja paikka:
11.–13.11.2019
Helsingin kaupunginteatteri, Helsinki
Ilmoittautumisaika:
8.5.2019 – 2.6.2019 klo 23:58
Erasmus+ kontaktiseminaari ammatillisen koulutuksen toimijoille Helsingissä marraskuussa 2019. Seminaarin tarkoituksena on löytää uusia hankekumppaneita ja suunnitella uusia Erasmus+ -hankkeita.
Koulutus

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi 2019

Aika ja paikka:
1.–2.8.2019
Helsinki Congress Paasitorni, Helsinki
Ilmoittautumisaika:
20.3.2019 – 7.6.2019 klo 23:59
Koulutuksessa tutustutaan äidinkielen, kirjallisuuden ja viestinnän opetuksen uuteen tutkimukseen ja pedagogiikkaan sekä uusiin kehittämishankkeisiin. Koulutus tukee paikallisten opetussuunnitelmien...
Koulutus

Erasmus+ nuorisoalalle: ATOQ Advanced Training on Quality

Aika ja paikka:
29.9.–3.10.2019
Ilmoittautumisaika:
3.5.2019 – 16.6.2019 klo 23:59
ATOQ on koulutus, jossa nuorisovaihtoja toteuttaneet henkilöt voivat purkaa omia kokemuksiaan ja sitä kautta löytää parempia ja hyödyllisempiä työtapoja nuorisovaihdoissa. Koulutuksessa on mahdollisuus syventyä niihin nuorisovaihtojen laatukysymyksiin, jotka itseä eniten kiinnostavat.
Seminaari

Erasmus+ nuorisoalalle: Conference On Track 3 - Different Youth Work Approaches for Different NEET Situations

Aika ja paikka:
22.–26.10.2019
Ilmoittautumisaika:
8.5.2019 – 16.6.2019 klo 23:59
Sektorit ylittävä konferenssi tuo yhteen eri tavoin nuorten työllistymisen parissa työskenteleviä ihmisiä eri hierarkian tasoilta. Tavoitteena on ymmärtää sektorienvälisen yhteistyön merkitys ja oivaltaa uusia tapoja tukea nuoria matkalla työurilleen.
Koulutus

Erasmus+ nuorisoalalle: BiTriMulti

Aika ja paikka:
17.–21.9.2019
Ilmoittautumisaika:
13.5.2019 – 8.7.2019 klo 23:59
Taitoja nuorisovaihtojen suunnitteluun BiTriMulti-koulutus on useasti vuodessa tapahtuva kolmen työpäivän koulutus niille, joita kiinnostaa aloittaa kansainvälinen nuorisotyö oman nuorisoryhmänsä...
Koulutus

Erasmus+ nuorisoalalle: Queer It Up! -koulutus

Aika ja paikka:
23.–28.9.2019
Ilmoittautumisaika:
25.4.2019 – 21.7.2019 klo 23:59
Koulutus muuttaa nuorisotyöntekijöiden asenteita nuoria seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria kohtaan. Se antaa työtaitoja ottaa nämä vähemmistöt hyvin huomioon omassa työssä, estää heidän syrjintäänsä ja tukea heidän tervettä kasvuaan.
Seminaari

Erasmus+ nuorisoalalle: Sport as an Educational Tool to Prevent Youth Radicalization

Aika ja paikka:
29.10.–3.11.2019
Ilmoittautumisaika:
25.4.2019 – 4.8.2019 klo 12:00
Liikunta ja urheilu työkaluna radikalisoitumisen estämisessä nuorisotyössä.
Koulutus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Vapaaehtoishankkeet uusille toimijoille

Aika ja paikka:
29.8.2019 09.30–15.30
Ilmoittautumisaika:
17.5.2019 – 12.8.2019 klo 23:59
Koulutuspäivän tavoitteena on tutustuttaa osallistujat Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoishankkeisiin ja neuvoa niiden suunnittelussa. Päivän aikana saat hyvän ymmärryksen hankkeiden laatuvaatimuksista, hankekumppaneiden velvollisuuksista ja oikeuksista sekä toteutuksen käytännöistä.
Koulutus

Erasmus+ nuorisoalalle: Appetiser

Aika ja paikka:
14.–18.10.2019
Ilmoittautumisaika:
30.4.2019 – 12.8.2019 klo 23:59
Koulutus auttaa ensikertalaista ymmärtämään, millaista on työskennellä nuorisotyössä kansainvälisesti ja mitä asioita kansainvälisissä nuorten hankkeissa kannattaa ottaa huomioon. Osallistuja ymmärtää, mitä kansainvälisyys voi tarkoittaa omassa työssä.
Tapahtuma

Erasmus+ nuorisoalalle ja ammatilliselle koulutukselle: Developing Youth Workers' Competences -opintovierailu

Aika ja paikka:
29.9.–3.10.2019
Nuorisokeskus Marttinen
Etelä-Pohjanmaan opisto
Ilmoittautumisaika:
25.4.0019 – 22.8.2019 klo 23:59
Nuoriso-ohjaajien koulutus ja heidän työnsä nuorisojärjestöissä ja kunnan nuorisotyössä. Mitkä sisällöt ovat tärkeitä koulutuksessa ja kuinka ne näkyvät työssä? Kansainvälinen ryhmä tutustuu opetukseen ja nuorisotyön käytäntöihin.
Koulutus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Kansainvälistymismahdollisuudet enemmän tukea tarvitseville nuorille

Aika ja paikka:
3.9.2019 09.30–15.30
Ilmoittautumisaika:
17.5.2019 – 28.8.2019 klo 23:59
Koulutuspäivän aikana opit, miten Euroopan nuoriso-ohjelmat huomioivat enemmän tukea tarvitsevat nuoret ja millaisia kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorille on tarjolla. Eurooppalaiset rahoitusohjelmat voivat tarjota valmennustyökaluja nuorille, jotka tarvitsevat tukea oman elämän järjestämisess, oppilaitokseen pääsyssä tai työnhaussa. Ne sopivat kaikenlaisille nuorille, vaikka heillä voi olla elämässään pärjäämistä vaikeuttavia tekijöitä.
Koulutus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Harjoittelu- ja työhankkeet uusille toimijoille

Aika ja paikka:
4.9.2019 09.30–13.30
Ilmoittautumisaika:
17.5.2019 – 28.8.2019 klo 23:59
Koulutuspäivän aikana saat kokonaisvaltaisen tietopaketin Euroopan solidaarisuusjoukkojen harjoittelu- ja työhankkeista. Koulutus on tarkoitettu organisaatiolle, jotka suunnittelevat hankkeiden toteuttamista tulevaisuudessa.
Koulutus

Erasmus+ nuorisoalalle: Makerspaces in Digital Youth Work

Aika ja paikka:
4.–9.11.2019
Ilmoittautumisaika:
9.5.2019 – 6.9.2019 klo 23:59
Käytännönläheinen koulutus nuorisotyöntekijöille, jotka työskentelevät makerspaces-tiloilla kirjastoissa tai nuorisotaloilla tai jotka ovat muuten tekemisissä nuorten digikasvatuksen kanssa. Koulutus voi auttaa myös vaihtamaan makerspace-kulttuurin käytäntöjä ja siirtää niitä omaan työhönsä.